เกี่ยวกับเรา

เอไอ ไทยแลนด์
เอไอ ไทยแลนด์

บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอไอ ไทยแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เจ เอส แอล จำกัด และ บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในฐานะ ตัวแทนจัดจำหน่ายและ/หรือให้ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์/การ์ตูนแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปผลิต, นำเข้าและ/หรือจัดจำหน่ายต่อไป ในรูปแบบของ สินค้าอุปโภค/บริโภค, สินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น, รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆต่อไป ทั้งนี้แต่เพียงในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์/การ์ตูนที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นและ เกาหลีอาทิเช่น โดราเอมอน, เครยอน ชินจัง, โบโบโบโน, ชิบันบัน, โกโระโกโระ นันยาสุเกะ, โอรินกา, เอสเธอร์ บันนี และมูคิด ไทเกอร์

vission

วิสัยทัศน์

เติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน

mission

พันธกิจ

• ความเข้าใจและเข้าถึงธุรกิจของบริษัทฯ
• พันธมิตรการค้าร่วมกัน
• รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทางธุรกิจ
• ร่วมสมัยตลอดเวลา

 

คติพจน์

“AI Thailand: The Anime is Life”