บริษัท  เฮ้าส์ อ๊อฟการ์ตูน จำกัด

บริษัท  เฮ้าส์ อ๊อฟการ์ตูน จำกัด 


ดำเนินธุรกิจการออกแบบสิขสิทธ์คาร์แรกเตอร์การ์ตูน สำหรับสื่อโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ