เจ้าหน้าที่บริหาร-ลิขสิทธิ์


รายละเอียดตำแหน่งงาน

จำนวนที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง

ช่วงที่เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถหาลูกค้าใหม่ๆ สร้างรายได้และบรรลุเป้าหมายของงาน
  • สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • มีความสามารถในการนำเสนองานต่อลูกค้าและสามารถปิดการขายได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดหรือการบริการลูกค้า 1-2 ปี
  • มีความกระตือรือร้นในการทํางานขยันและทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการขาย
  • มีใจบริการและมีทัศนคติที่ดีต่องาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอนนิเมชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

154 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพ 10240
โทร: 02-7311890-4 ต่อ 501 โทรสาร: 02-7313063
อีเมลล์: [email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แอนนิเมชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงานกับเรา