Oringa Dance

 

มาแล้ว!! VDO CLIP เต้นสุดกวนจากคาร์แรกเตอร์น้องใหม่ โอรินกาและผองเพื่อน มาพร้อมให้ทุกคนได้ขยับจังหวะร่างกายกันแล้ว พร้อมแล้วเต้นด้วยกันเลย!