เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Marketing Executive)


รายละเอียดตำแหน่งงาน

 1. กำหนดและนำเสนอแผนการตลาด แผนประชาสัมพันธ์ รวมถึงแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างกระแสและความนิยมในตัวการ์ตูน
 2. รวบรวม จัดทำและนำเสนอโครงงานกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงขออนุมัติจากเจ้าของสิทธิ์ และนำเสนอต่อพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เพื่อจัดหางบสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
 3. ติดต่อและประสานงานกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ (Business Partner), ผู้สนับสนุน (Sponsor) และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 4. จัดทำรายงานสรุปผลโครงงานกิจกรรมทางการตลาด และรายงานสรุปการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนการตลาด แผนประชาสัมพันธ์ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด

คุณสมบัติ 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อ Social Media ต่างๆ เช่น (Facebook, Instagram, Line @, YouTube, Website)
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซน์สำหรับออกแบบงานโฆษณาได้ (Illustrator , Photoshop) 
 • หากมีประสบการณ์ในด้าน SEO, Google Analytics, E-Commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน
   

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงานกับเรา